Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.3

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającegow trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na realizację przeglądu mechanicznego 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych zabudowanych na samochodach Mercedes Sprinter.

Termin i sposób składania informacji:

Informację sporządzoną zgodnie z załączoną tabelą należy przesłać w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 16.15 na adres poczty elektronicznej: sekretariat.warszawa@uke.gov.pl

Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 18.04.2018 15:00