Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.6

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie art. 32-35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) wartości zamówienia publicznego na realizację usługi wsparcia i rozwoju (w wymiarze maksymalnie 300 roboczogodzin - każda po 60 min. poza siedzibą Zamawiającego na zasadzie pracy zdalnej) szyny integracyjnej WSO2-ESB, umożliwiającej i obsługującej komunikację różnych systemów i aplikacji.

Termin i sposób złożenia informacji:

Załączoną poniżej tabelę wraz z szacowaniem należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 14:00, na adres poczty elektronicznej: oraz

 

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 18.05.2018 15:50