Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.9

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do składania informacji dotyczących szacunkowej wartości zamówienia publicznego na zakup 1 sztuki  testera radiokomunikacyjnego,  przeznaczonego do badania urządzeń radiowych  wykorzystujących nowoczesne techniki transmisji sygnału związane z szerokopasmowymi modulacjami cyfrowymi,  o parametrach wyszczególnionych w  zamieszczonym  załączniku,   wraz  z  dołączonym świadectwem kalibracji (wzorcowania) zawierającym szczegółowe wyniki kalibracji (wzorcowania) wykonanego w akredytowanym laboratorium wzorcującym, spełniającym wymagania normy EN ISO/IEC 17025:2005 lub równoważnej.

Sposób i termin składania informacji:

Informację sporządzoną według załączonego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 13 czerwca 2018 r. na adres poczty elektronicznej:

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 07.06.2018 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2018 14:45