Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.12.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na dostawę i instalację systemu do pomiaru współczynnika SAR oraz gwarancji i szkolenia technicznego dla zamawianej infrastruktury. – Sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16:15.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 01.04.2019 13:45