Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.13.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia publicznego na dostawę analizatora sygnału i widma. – Sprawa numer: BA.WZP.26.6.13.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać drogą elektroniczną na adres:  w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 16:15.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 01.04.2019 13:50