Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.2.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naOrganizację dwóch jednodniowych konferencji w Katowicach i Gdańsku dla interesariuszy projektu pn. Budowa Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia i zakwaterowaniem prelegentów, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.2.2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej:  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 16.01.2020 13:15