Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.3.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Obsługę prawną i szkoleniową w ramach procesu legislacyjnego związanego z projektem rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych prowadzonej przez Prezesa UKE, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.3.2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 09:00 na adres poczty elektronicznej:  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 17.01.2020 13:15