Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego BA.WZP.26.6.34.2019

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naŚwiadczenie usług serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych dla systemów klimatyzacyjnych usytuowanych w siedzibie Zamawiającego w okresie 12 miesięcy”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.34.2019

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 11 października 2019 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: i  

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 07.10.2019 13:20
Data ostatniej modyfikacji: 07.10.2019 13:32