Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.1.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naRealizację usługi wsparcia Serwisu Intranet zbudowanego w oparciu o Liferay Community Edition Portal 7.0.2 GA3”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.1.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego Załączoną (tabelę wraz z szacowaniem) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 stycznia 2019 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: oraz

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Radosław Michałek
Data publikacji: 04.01.2019 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2019 11:42