Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naOrganizację szkolenia dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, wraz z zapewnieniem materiałów szkoleniowych oraz obsługi szkolenia”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2019.1.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację dotyczącą wartości zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail:  w terminie do dnia 25 marca 2019 r. do godziny 13:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 20.03.2019 09:25