Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naSelekcję grupy do wykonywania zadań przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych (BSP)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.16.2019.1

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację o wartości zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail:  w terminie do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Julita Sobczak
Data publikacji: 30.04.2019 08:05
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019 08:11