Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.24.2020.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Dostawę 2 sztuk przenośnych analizatorów widma”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.24.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia (wraz z załącznikiem numer 1), należy przesłać w formie dokumentów elektronicznych do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 09 września 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! W dniu 07/09/2020 r. Zamawiajacy zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania do przedmiotowego Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o nazwie pytania i odpowiedzi.

Uwaga! W dniu 08/09/2020 r. Zamawiajacy zamieścił na stronie odpowiedzi na pytania do przedmiotowego Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o nazwie pytania i odpowiedzi nr 2.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Rosiak
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 02.09.2020 15:00
Data ostatniej modyfikacji: 08.09.2020 13:43