Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.25.2020.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Dostawę, instalację i konfigurację 2 szt. przełączników szkieletowych sieci wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń.”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.25.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 20 października 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 14.10.2020 10:00
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2020 10:16