Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.27.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naDostawę platformy wideokonferencyjnej wraz licencjami oraz wyposażeniem”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.27.2019.1

Termin składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia (zamieszczoną w poniższym pliku), należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 24 września 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga!!! W dniu 23/09/2019 r. zamiesczono odpowiedzi na pytania do Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku o nazwie BA.WZP.26.6.27.2019.1 - odpowiedzi na pytania.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Radosław Michałek
Data publikacji: 11.09.2019 13:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2019 13:29