Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Modernizację systemu macierzowego posiadanego przez Zamawiającego na potrzeby Budowy systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji – etap II realizowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do parametrów podanych w jednym z poniższych wariantów wraz z usługą wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres minimum 3 lat na dostarczony sprzęt,  zgodnie z wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2019.1

Termin składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego załącznik numer 5 do niniejszego zaproszenia (zamieszczoną w poniższym pliku), należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres email: lub w terminie do dnia 24 września 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 17.09.2019 09:50
Data ostatniej modyfikacji: 17.09.2019 15:07