Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.31.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.31.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naRozbudowę obudowy kasetowej Dell PowerEdge M1000e będącej w posiadaniu Zamawiającego o kolejne 4 serwery typu blade kompatybilne z w/w obudową wraz z gwarancją, usługą wsparcia technicznego i z pozostałymi elementami”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.31.2019.1

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: slawomir.biegaj@uke.gov.pl i pawel.pieniak@uke.gov.pl w terminie do dnia 02 października 2019 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 25.09.2019 12:00