Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.38.2020.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie Systemu do obsługi spraw z zakresu rynku telekomunikacyjnego i pocztowego realizowanych przez Departament Polityki Konsumenckiej, Departament Rynku Pocztowego i Delegatury UKE wraz z licencjami oraz dostosowaniem Systemu do szczegółowych potrzeb Zamawiającego”, zgodnie z treścią, opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.38.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację w formie skanu, stanowiącego załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Departamentu Polityki Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adresy: oraz w terminie do dnia 20 stycznia 2021 r. do godz. 16:00.

Uwaga: W dniu 14/10/2021 r. Zamawiajacy opublikował odpowiedzi na pytania.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Hupało
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 31.12.2020 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2021 14:22