Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.4.2019.1

Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest ustalenie przez Zamawiającego średniej wartości ceny noclegu wraz z kompleksową obsługą (wyszukiwania, rezerwowania i dokonywania zmian rezerwacji):
1)    w m. st. Warszawa;
2)    na terenie kraju (bez uwzględnienia m. st. Warszawa).

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków projektu w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Termin i sposób składania informacji:

Informację sporządzoną według załączonego wzoru należy przesłać w terminie do dnia 18.01.2019 r. do godziny 12:00 na adresy: oraz

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Data publikacji: 14.01.2019 15:15