Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2019.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naOrganizację dwóch jednodniowych warsztatów w Warszawie dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów oraz potencjalnych użytkowników wybudowanych sieci ze środków I osi POPC np. potencjalnie świadczących usługi na wybudowanych sieciach, izb gospodarczych oraz związków pracodawców reprezentujących potencjalnych beneficjentów i beneficjentów I osi POPC, a także dla przedstawicieli instytucji publicznych niezbędnych z uwagi na realizację poszczególnych zadań I osi POPC, wraz zapewnieniem obsługi wydarzenia”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.7.2019.1.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację, zgodnie z wzorem zamieszczonym w poniższym pliku, dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail: w terminie do dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga!!! Zamawiający przedłuża termin przesłania wypełnionej informacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym w poniższym pliku, dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia przesyłanej w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail:   do dnia 20 lutego 2019 r. do godziny 16:00.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Julita Sobczak
Data publikacji: 14.02.2019 12:45
Data ostatniej modyfikacji: 19.02.2019 11:54