Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2019.1.

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naDostawę i konfigurację infrastruktury hiperkonwergentnej wraz z niezbędnym oprogramowaniem wirtualizacyjnym i systemowym oraz gwarancją i usługą wsparcia technicznego dla zamawianej infrastruktury hiperkonwergentnej”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.8.2019.1.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego w formie skanu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i pawel.pieniak@uke.gov.pl w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Radosław Michałek
Data publikacji: 22.02.2019 09:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.02.2019 10:14