Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Realizację usługi przeprowadzenia badania konsumenckiego oraz analizy zagadnienia substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego oraz wpływu substytucyjności Internetu stacjonarnego i Internetu mobilnego na elastyczność cenową w Polsce”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.1.

Termin składania informacji:

Szacunkowy kosztorys wraz z wartością Zamówienia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej: marcin.blasiak@uke.gov.pl oraz malgorzata.kubik-reilly@uke.gov.pl 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 13.02.2018 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2018 14:33