Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.12

Urząd Komunikacji Elektronicznej w celu ustalenia wartości zamówienia publicznego zaprasza zainteresowane podmioty do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia oraz do przesłania informacji nt. danych Wykonawcy i szacunkowych cen za realizację przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup 4 raportów w zakresie rozwoju następujących rynku na obszarze Polski: Internetu Rzeczy, rynku Internetu mobilnego i usług dodanych, rynku płatnej telewizji oraz rynku przetwarzania danych w chmurze

Informację sporządzoną według wzoru określonego w załączniku należy przesłać w terminie do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00, na adresy poczty elektronicznej: oraz

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 10.07.2018 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 13:21