Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.2

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Zakup 4 szt. Ruchomych Stacji Monitoringowych dostosowanych do potrzeb Urzędu Komunikacji Elektronicznej”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.2.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zawartego w poniższym pliku należy przesłać w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 16:15 na adres poczty elektronicznej: sekretariat.warszawa@uke.gov.pl

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 21.02.2018 13:05