Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.24

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na „Roczne wznowienie licencji dla McAfee Complete EndPoint Protection – Business wraz z odnowieniem subskrypcji pomocy technicznej „Business Support” dla łącznej liczby 1501 węzłów oraz na roczne wsparcie typu Business Support dla posiadanych przez Zamawiającego licencji polegające na 24-godzinnym wsparciu telefonicznym przez 7 dni w tygodniu; w tym: czas rozwiązania problemu wynosi 1 dzień roboczy; 24-godzinny dostęp do bazy wiedzy http://support.mcafee.com; elektroniczne składanie zapytań; uaktualnienie używanego oprogramowania (szczepionek i wersji programów)”,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.24.

Termin składania informacji:

Informacja w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: marcin.dudek@uke.gov.pl i pawel.pieniak@uke.gov.pl w terminie do dnia 29 października 2018 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Majewski Piotr
Data publikacji: 22.10.2018 08:55
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018 09:16