Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.28

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naZakup dwóch licencji oprogramowania oraz przeprowadzenia szkolenia z obsługi z jednego z nich,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.28.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie z poniższym wzorem informację dotyczącą wartości szacunkowej zamówienia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną, na adres e-mail: w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 28.11.2018 14:40