Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.29

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego naUsługę utrzymania, wsparcia i aktualizacji Narzędzia Pomiarowo-Kontrolnego (w skrócie Narzędzia lub NPK) do pomiaru jakości usługi dostępu do internetu,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BAK.WZP.26.6.2018.29.

Termin składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: oraz do dnia 28 grudnia 2018 r. do godz. 15:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 12.12.2018 12:35