Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.21.2021

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia naRozbudowa o kolejne 2 urządzenia posiadanego przez Zamawiającego klastra urządzeń Cisco Nexus 9300 w/96p 1/10/25G, 12p 100G, MACsec capable wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń,  zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu – sprawa numer: BA.WZP.26.6.21.2021.

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2021 r. 21 lipca 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 5.3) Zaproszenia.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku (nr 01).

Uwaga! Zamawiający przedłużył termin przesłania informacji do dnia 21 lipca 2021 r., do godziny 12:00. Przedmiotową zmianę wprowadza się również do poniżej zamieszczonego pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 12.07.2021 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021 13:29