Zaproszenie do ustalenia wartości - BA.WZP.26.6.48.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju  - nr sprawy BA.WZP.26.6.48.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 13 października 2021 r. do godz. 09.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt.4  Zaproszenia.

 

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 7.10.2021 zmienił treść OPZ i załącznika o nazwie "2f_-_zalacznik_nr_8_SWZ_-_OPZ_v1"

UWAGA: Zamawiający informuje, że w dniu 08.10.2021 zmienił treść OPZ i załącza nowe wersje załączników z dopiskiem "po_zmianach"

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Urszula Wysocka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 06.10.2021 16:45
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2021 15:24