Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.6.51.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia BA.WZP.26.6.51.2021 na świadczenie eksperckiej usługi doradztwa z zakresu telekomunikacji i informatyki

Przedmiot zamówienia sfinansowany zostanie ze środków przewidzianych w budżecie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu nr POPC.04.01.01-00-0041/20 „Rozbudowa Systemu Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji etap II” dofinansowanego ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 16.00  na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 4 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Hubert Szymczyk
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Osoba modyfikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 11.10.2021 14:20
Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2021 14:37