Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - nr sprawy BA.WZP.26.6.50.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia na rozbudowę klastra urządzeń F5 - nr sprawy BA.WZP.26.6.50.2021

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym zaproszeniu należy przesłać w terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 12.00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 5 Zaproszenia.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Sławomir Biegaj
Osoba publikująca informację: Ilona Niewęgłowska
Data publikacji: 08.10.2021 12:35