Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa BA.WZP.26.6.11.2020

Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii ruchomej dla pracowników Instytucji Specjalistycznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa".

Sposób złożenia informacji: 

Wypełnioną zgodnie z załączonym wzorem informację dotyczącą wartości zamówienia (całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy) należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres e-mail: i , w terminie do dnia 03 czerwca 2020 r. do godziny 12:00 05 czerwca 2020 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w załączonym pliku.

UWAGA!!!

Informujemy, że 02 czerwca 2020 r. Zamawiający skorygował w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 6 „Wymagania techniczne, parametry, cechy minimalne dla telefonicznych aparatów komórkowych” poprzez usunięcie w Grupie I aparatów telefonicznych częstotliwość B7(2600) w sieci technologii 3G i wydłużyliśmy termin składania informacji dotyczącej wartości zamówienia (całkowitego szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy). Szczegóły na tej stronie i w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 2.

UWAGA!!!

Informujemy, że 04 czerwca 2020 r. Zamawiający skorygował oczywistą omyłkę pisarską w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 6 „Wymagania techniczne, parametry, cechy minimalne dla telefonicznych aparatów komórkowych” poprzez usunięcie w Grupie II aparatów telefonicznych oznaczenia B37 i wstawienie oznaczenia B39 w sieci technologii 4G LTE TDD. Szczegóły na tej stronie i w załączonym poniżej pliku o numerze początkowym 3.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Marchewka-Kuliś
Osoba publikująca informację: Beata Wesołowska
Osoba modyfikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 28.05.2020 09:40
Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2020 14:19