Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2020

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego naŚwiadczenie usług utrzymania, usług serwisu oraz usług gwarancji Systemu PLI CBD”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.10.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną Informację w formie skanu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Departamentu Techniki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 5 czerwca  2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 21.05.2020 12:35