Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Dostawę 11 szt. przenośnych analizatorów widma do poszukiwania zakłóceń, pomiarów i monitoringu widma radiowego”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.11.2021.

Termin składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 7 maja 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 28.04.2021 15:10