Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Dostawę przenośnego zestawu do pomiarów sygnałów sieci komórkowych”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2021.

Termin składania informacji:

Informację w formie skanu, stanowiącego Załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać do Departamentu Kontroli w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Barbara Jamróz
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 04.05.2021 08:40