Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2021

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Wykupienie usługi wsparcia i utrzymania dla posiadanego przez Urząd oprogramowania, zgodnie z zawartym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z firmą VMware kontraktem nr 40202108 oraz 463233181”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2021.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wskazanym w Zaproszeniu informację w formie skanu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną na adres: w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Data publikacji: 18.06.2021 15:00