Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020

Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia publicznego na „Przygotowanie i dostarczenie danych statystycznych agregowanych do obwodów spisowych i/lub przypisanych do punktów adresowych wraz z warstwami wektorowymi”, zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu - sprawa numer: BA.WZP.26.6.28.2020.

Termin składania informacji:

Wypełnioną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w poniższym pliku informację odnośnie wartości zamówienia publicznego należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego  do dnia 30 października 2020 r. do godziny 12:00 na adres e-mail:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawiajacy w dniu 28/10/2020 r. zamieścił odpowiedzi na pytania. Szczegóły w załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Aneta Marchewka-Kuliś
Osoba publikująca informację: Michał Sobczak
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 23.10.2020 10:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2020 13:09