Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.17.2021

Termin i sposób składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 3 do zaproszenia należy przesłać w formie skanu, pocztą elektroniczną na adres:

marcin.lindstedt@uke.gov.pl i tomasz.pochmurski@uke.gov.pl

w terminie do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 15:00

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 11.06.2021 13:20