Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.18.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Modernizację posiadanego przez Zamawiającego klastra serwerów IBM Power poprzez dołożenie do wspomnianego klastra kolejnych dwóch serwerów wraz z zapewnienie usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 3 lat dla zaproponowanych urządzeń zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.18.2020

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: lub

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 07.08.2020 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2020 12:33