Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.19.2021

Termin i sposób składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres email: w terminie do dnia 5 lipca 2021 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Józefacki
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 28.06.2021 15:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2021 15:56