Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.29.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na modernizację posiadanego przez Zamawiającego systemu zabezpieczeń Check Point 15400 wraz z zapewnieniem usługi wsparcia technicznego i gwarancji producenta na okres min. 36 miesięcy dla zaproponowanych urządzeń oraz z usługą aktualizacji sygnatur dla modułów: Application Control, Anti-virus, Anti-bot, URL Filtering, IPS na okres min. 36 miesięcy wraz z dodatkowym wsparciem inżyniera w ilości 16 godz.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 28 października 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Osoba modyfikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 23.10.2020 14:05
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2020 10:53