Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.31.2020

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: i w terminie do dnia 09 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 05.11.2020 19:10