Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.32.2020

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres: slawomir.biegaj@uke.gov.pl i pawel.pieniak@uke.gov.pl

w terminie do dnia 16 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

 

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 10.11.2020 20:20