Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.34.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  odnowienie na okres 12 miesięcy usług asysty technicznej dla licencji Oracle typu Full Use w ramach posiadanego przez Urząd kontraktu asysty technicznej nr 12635114.

- zgodnie z treścią zaproszenia.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: slaworin.biegaj@uke.gov.pl i pawel.pieniak@uke.gov.pl w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 23.11.2020 17:10