Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.35.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  12 miesięczny licencyjny dla co najmniej 10 użytkowników dostęp do bazy informacji i produktów z zakresu branży telekomunikacyjnej i IT, w tym do publikacji i narzędzi z wyżej wymienionego zakresu, umieszczonych na platformie internetowej w formie ustrukturyzowanej bazy danych podzielonej pod względem zagadnień biznesowych, technologicznych, geograficznych, sektorowym, oraz pod względem obszarów i segmentów ICT i IT.

 

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres:  dorota.oniszczuk@uke.gov.pl - w terminie do dnia 04 grudnia 2020 r. do godz. 16:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Gładysz
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 02.12.2020 19:25