Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.36.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest  „Świadczenie usługi transmisji danych oraz innych usług dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez okres 48 miesięcy.

- zgodnie z treścią zaproszenia.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Biura Informatyki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres: sekretariat.bi@uke.gov.pl terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Radosław Michałek
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 04.12.2020 19:30