Zaproszenie do ustalenia wartości zamówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.37.2020

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Świadczenie usługi zapewnienia łączności pomiędzy lokalizacjami Systemu Platformy Lokalizacyjno Informacyjnej z  Centralną Bazą Danych (PLI CBD) przez okres 48 miesięcy oraz przyłączenie PLI CBD do Internetu.

- zgodnie z treścią zaproszenia.

Termin składania informacji:

Wypełnioną informację stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu do Departamentu Techniki w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, pocztą elektroniczną na adres: obsluga@plicbd.gov.pl terminie do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 12:00.

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Karamon
Osoba publikująca informację: Jacek Gola
Data publikacji: 08.12.2020 15:45