Zaproszenie do ustalenia wartości zapówienia - sprawa nr BA.WZP.26.6.12.2020.1

Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego na Aktualizację oprogramowania i dostarczenie urządzeń umożliwiających rozszerzenie możliwości pomiarowych systemu ROMES , zgodnie z opisem, zakresem i wymaganiami wskazanymi w przedmiotowym Zaproszeniu. Sprawa numer: BA.WZP.26.6.12.2020.1

Termin składania informacji:

Informację sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zaproszeniu do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego należy przesłać w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. 03 lipca 2020 r., do godz. 12:00, na adres poczty elektronicznej:

Szczegóły w poniżej załączonym pliku.

Uwaga! Zamawijący w dniu 18/06/2020 r. dokonał zmiany terminu składania informacji na dzień 03 lipca 2020 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Piotr Kisiel
Osoba publikująca informację: Piotr Kisiel
Osoba modyfikująca informację: Piotr Kisiel
Data publikacji: 18.06.2020 10:50
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2020 13:02