Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.38.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa organizacji szkolenia z kompleksowego przetwarzania danych i zaawansowanej analizie w bazie PostgreSQL" numer sprawy BA.WZP.26.5.38.2021

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 14 września 2021 r. do godziny 15:00 na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 12. Zapytania.

 W dniu 09.09.2021 Zamawiający zamieszcza odpowiedzi dla Wykonawców.

Szczegóły w poniżej załączonych plikach

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Joanna Gutowska, Justyna Kot
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Osoba modyfikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 06.09.2021 14:15
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021 14:02