Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest "Usługa przewozu pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej do pracy i z pracy w CSKER i CLBT na trasie Mińsk Mazowiecki – Borucza – Mińsk Mazowiecki" - numer sprawy BA.WZP.26.5.50.2021

Termin składania ofert

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 15 października 2021 do godziny 12:30 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 7. Zapytania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Dagmara Chmielecka
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 07.10.2021 14:40