Zapytanie ofertowe- numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021

Zapytanie ofertowe pt.: "Przeprowadzenie szkolenia on-line (8 grup) dla kadry kierowniczej (naczelnicy oraz liderzy) pt. ,,Lider w pracy zdalnej'' którego celem jest doraźna pomoc w rozwiązaniu bieżących problemów powstających przy pracy zdalnej”. - numer sprawy BA.WZP.26.5.52.2021

 

Termin składania ofert:

Ofertę sporządzoną według wzoru zamieszczonego w przedmiotowym Zapytaniu należy przesłać w terminie do dnia 18 października 2021 do godziny 10:00 r. na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 11. Zapytania.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Sikorska
Osoba publikująca informację: Urszula Wysocka
Data publikacji: 08.10.2021 08:50